jXPLPRF

Utilitka, která umožňuje používat více preferencí v X-Plane 10. Lze tak mít například pro každé letadlo uloženo specifické namapování os a tlačítek na joysticku. Program si do svého vlastního nastavení ukládá obsah X-Plane.prf, který si libovolně pojmenujete. Následně pak jdou tyto preference kdykoliv jednoduše opětovně použít.

Program je napsaný v Jave, je potřeba mít pokud možno nejnovější verzi, u nějaké starší byl problém se spouštěním. Stažený jXPLPRF.jar musí být umístěn v adresáři, kde máte nainstalován X-Plane. Veškeré operace v utilitce provádějte jen pokud X-Plane neběží.

  • Create new - vezme aktuální obsah X-Plane.prf a pod zvoleným jménem ho uloží.
  • Update - vezme aktuální obsah X-Plane.prf a uloží ho do zvoleného nastavení.
  • Rename - přejmenování zvolené položky.
  • Remove - odstranění zvolené položky.
  • Use selected - vezme zvolenou položku a uložený obsah zapíše do X-Plane.prf.

21.3 kB Počet stažení: 214