Krajina generovaná z OSM

Automaticky generovaná krajina pro X-Plane 10 na základě dat z OpenStreetMap. V současné době jsou generovány dva druhy, jednak objekty a jednak sítě. Krajina s objekty obsahuje komíny, chladící věže, větrné elektrárny a mlýny, vodojemy, samostatně stojící stromy, posedy, billboardy, BTSky a heliporty. Které objekty jsou obsaženy je dobře vidět v KML v archivu "Objekty KML".

Požívány jsou objekty z R2 knihovny, kterou je možné stáhnout zde a OpenSceneryX, která se nachází zde. Krajina je generována v současné době pro Českou republiku a Slovensko. U objektů není definován žadný exclude, krajina tedy nemaže žádné objekty. Doporučené umístění co se týče priority je mezi součástmi VFR ČR (globální krajinou) a jednotlivými letišti. Krajina s lesy má definován exclude na lesy, maže tedy lesy definované ve vrstvách s nižší prioritou.

Pro správné fungování v rámci VFR projektu ČR je potřeba používat upravenou scenerii CR1_objekty, kterou je možné stáhout zde. Úprava této scenerie spočívá v odstranění komínů a větrných elektráren, které by jinak byly zobrazeny duplicitně.

Jelikož se jedná o automaticky generovanou krajinu, je možné, že na některých místech budou umístěny objekty nesmyslně, vše záleží na přesnosti dat z OSM. Pokud takové místo najdete, je možné ho na webu OpenStreetMap opravit, doplnit správné informace, je to velmi jednoduché.

Oblast Typ Velikost Vygenerováno  
ČR + SR Objekty XPL 1 626 kB 28. 02. 2016 / 12:20
ČR + SR Objekty KML 3 829 kB 28. 02. 2016 / 12:20
ČR + SR Sítě XPL 57 275 kB 21. 03. 2015 / 17:52
ČR + SR Sítě KML 44 258 kB 21. 03. 2015 / 17:54
Downloady s KML v názvu obsahují jen soubory pro Google Earth, sloužící jako náhled toho, co je nagenerováno. Nejsou nijak pořeba pro zobrazení v samotném simulátoru.
 

Pravidla pro převod objektů

Komíny, chladící věže

Jako komín se bere vše s tagem man_made=chimney, je jedno, jestli to je jako bod, nebo jako polygon. Načítá se tag height, kde je zapsána výška v metrech.

height = nespecifikováno, nebo mimo níže uvedené rozsahy - komin_C50.obj

height = specifikovaná - vybrána odpovídající výška z R2, dostupné 30 m - 300 m

Jako chladící věž se bere vše s tagem man_made=cooling_tower, případně man_made=tower současně s tower:type=cooling. Je jedno, jestli to je jako bod, nebo jako polygon. Z R2 je vždy použit objekt chladici_vez_A50.obj.

Větrné elektrárny, větrné mlýny

Jako větrná elektrárna se bere vše s tagem generator:source=wind, je jedno, jestli to je jako bod, nebo jako polygon. Načítá se tag height, kde je zapsána výška v metrech. V současné době se ale v XPL výška ignoruje a vždy je použita 100m varianta, která se otáčí. Náhodně je vybíráno cca. 20 procent elektráren, které jsou rozbité, netočí se a mají zapraporované lopatky. Používám je objekt z R2.

Jako větrný mlýn se bere vše s tagem man_made=windmill, je jedno, jestli je jako bod, nebo jako polygon. Používán je objekt z OpenSceneryX.

Vodojemy

Jako vodojem se bere vše s tagem man_made=water_tower, je jedno, jestli to je jako bod, nebo jako polygon. Načítá se tag height, kde je zapsána výška v metrech.

height = nespecifikováno, nebo mimo níže uvedené rozsahy - vodojem_A1_38m.obj nebo vodojem_reklama.obj

height > 40 - vodojem_B1_50m.obj

BTS

U BTS bohužel není úplně jednoznačné značení, převodník je nyní nastaven tak, že jako BTS bere vše, co má některou z níže uvedených kombinací.

man_made=mast a communication:mobile_phone=yes - tato kombinace tagů se zdá být v současné době dle wiki správné označení pro malý domeček a účelový stožár s anténama.

man_made=mast a amenity=bts

man_made=tower a tower:type=bts

man_made=tower a tower=bts

Jako objekt se používá BTSka_autogen.obj a BTSka_mala.obj z R2

Billboardy

Jako billboard se bere vše s tagem advertising=billboard. Jelikož se jedná o výrazně směrový objekt, je přes tag orientation nebo direction nutné zadat orientaci - kurz číslem, 0-360. Používá se autogenový objekt z R2 knihovny.

Bohužel v současné době nejsou v OSM skoro žádné billboardy takto označené, je možné že někde je použito nějaké jiné značení. Pokud víte o jiném značení, dejte vědět a přidám rozpoznání i tohoto typu.

Heliporty

Jako heliport se bere vše s tagem aeroway=helipad. Pokud je zadán jako plocha, pak se převodník snaží určit jeho tvar (kruhový vs. čtvercový) a u čtvercových i jejich orientaci. Používají se objekty z R2 pro čtvercové heliporty, kruhový je použit z OpenSceneryX.

Solární elektrárny

Používá se objekt z R2, vyskládává se z panelů plocha elektrárny. V některých případech mohou panely mírně přesahovat obrys elektrárny. Plocha musí být označená tagem generator:source=solar nebo generator:method=photovoltaic.

Posedy

Jako posed se bere vše s tagem amenity=hunting_stand, používány jsou dvě varianty objektu z R2, menší a větší posed. Objekt se vybírá náhodně, 60% jsou malé, 40% velké posedy.

Kostely

Používají se objekty z R2, podle plochy se vybírá jedna ze tří velikostí. Natočení se bere podle nejdelší hrany. Převádí se plochy označené jako amenity=place_of_worship. Uvedené náboženství nijak neovlivňuje typ objektu.

Stromy

Jako samostatně stojící strom se bere vše s tagem natural=tree, musí být zadán jako bod. Pokud není specifikován typ, použije se listnatý strom, objekt strom_listnaty.obj, pokud je type=conifer, pak se jedná o jehličnatý strom s objektem strom_jehlicnan.obj.